OVER DE CURSUS:
 
   
   
   
 
 
   
   
   
     
 
DE WORKSHOPS:
 
   
 
Am / Asus2 / Em / E
 
     
   
 
Dsus2 / Dm
 
     
   
 
C / G7
 
     
   
 
E7 / A7
 
     
   
 
D7 / A / Amaj7 / Dmaj7
 
     
   
 
D / G
 
     
   
 
Fmaj7 / F
 
     
   
 
C7 / Cadd9 / Cmaj7 / B7
 
     
   
 
Het Powerchord
 
     
   
 
Doorschuifakkoorden:
klein / groot
 
     
   
 
Doorschuifakkoorden:
klein7 / groot7
 
     
   
 
Doorschuifakkoorden:
majeur7
 
     
   
 
9-akkoorden
 
     
   
 
Sus4-akkoorden
 
     
   
 
Verminderde &
half verminderde
 
     
   
 
Vermeerderde
 
     
   
 
Slash akkoorden
 
 
 

© 2004-2008 Mark Fontaine

Wat is een akkoord?

Inleiding:

Allereerst verwijzen we hier naar Wikipedia voor een overzichtelijke definitie van het woord "akkoord" in de muzikale betekenis:
Klik hier om ze te lezen!

Een interval bestaat uit een opeenstapeling van 2 noten (ook samenklank, of toonsafstand genoemd).

De basisakkoorden (groot = majeur / klein = mineur) bestaan uit 3 verschillende tonen (= drieklanken (of in het Engels 'triads') van een toonladder. Deze staan ook voor een opeenstapeling van 2 intervallen.

Noten en hun benaming in de chromatische toonladder:

la = A
si = B
do = C
re = D
mi = E
fa = F
sol = G

Tussen de verschillende toonstrappen van een toonladder zit telkens een hele toon (twee halve tonen of op gitaar twee vakjes), met uitzondering van de toonsafstand: mi - fa en si - do. Daar zit slechts een halve toon tussen of één vakje.

Een # verhoogd de noot met een halve toon
Een b verlaagd de noot met een halve toon

Voorbeeld

De chromatische toonladder (in halve tonen stijgend) van C is:

Letter C C#/Db D D#/Eb E F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B C
Noot do do#/re re re#/mib mi fa fa#/solb sol sol#/lab la la#/sib si do
Toontrap 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 #5 6 b7 7 8

De drie akkoordenfamilie's:

Er bestaan 3 belangrijke akkoorden families:

De MAJEUR AKKOORDEN waarvan het basisakkoord een drieklank is die bestaat uit 1, 3, 5 Voor C = C, E, G

De MINEUR AKKOORDEN waarvan het basisakkoord bestaat uit 1, b3, 5 Voor Cm = C, Eb, G

De DOMINANT ZEVEN AKKOORDEN waarvan het basisakkoord bestaat uit 1, 3, 5, b7 Voor C7 = C, E, G, Bb.
Alle andere akkoorden, met enkele uitzonderingen, zijn van deze 3 akkoordenfamilies afgeleid.

In onderstaande tabel lees je welk akkoord bij welke familie behoort:

Majeur

Mineur

Dominant 7

( ) = 1,3,5

(m) = 1,b3,5

(7) = 1,3,5,b7

(6) = 1,3,5,6

(m6) = 1,b3,5,6

(7/6) = 1,3,5,6,b7

(M7) = 1,3,5,7

(m7) = 1,b3,5,b7

(7/11) = 1,3,5,b7,11

(M7/6) = 1,3,5,6,7

(m9) = 1,b3,5,b7,9

(7sus) = 1,4,5,b7

(6/9) = 1,3,5,6,9

(m11) = 1,b3,5,b7,9,11

(7/6sus) = 1,4,5,6,b7

(M9) = 1,3,5,7,9

(m7) = 1,b3,5,7

(9) = 1,3,5,b7,9

(M13) = 1,3,5,7,9,13

(madd9) = 1,b3,5,9

(11) = 1,3,5,b7,9,11

(M9) = 1,b3,5,7,9

(m7/11) = 1,b3,5,b7,11

(13) = 1,3,5,b7,9,13

(add9) = 1,3,5,9

(m13) = 1,b3,5,b7,9,13

(sus) = 1,4,5

 

(m11/13) = 1,b3,5,b7,9,11,13

(13sus) = 1,4,5,b7,9,13

Extensies of uitbreidingen:

Wanneer tonen worden toegevoegd aan een grondakkoord noemen we deze 'extensies'. Bijvoorbeeld bij Am9b5 is de 9 een extensie van Am.
M.a.w. 1, b3, 5 wordt 1, b3, b5, b7, 9. Extensies kunnen zijn de 7, 9, 11 en 13.

Gealtereerde akkoorden:

Een grondakkoord waarbij een interval chromatisch is veranderd, noemt men een 'gealtereerd akkoord'. Een akkoord kan gealtereerd worden met b5, #5, b9, #9 of #11. Bijvoorbeeld:
Dm7b5 = 1, b3, b5, b7 = D, F, Ab, C
D7b9#5 = 1, 3, #5, b7, b9 = D, F#, A#, C, Eb

Akkoorden die niet in de grote familie's passen:

DE OVERMATIGE AKKOORDEN (AUGMENTED CHORDS)
(+) = 1, 3, #5
Voorbeeld: C+ = C, E, G#

DE VERMINDERDE SEPTIEM AKKOORDEN
(DIMINISHED 7TH CHORDS)
(°) of (dim) = 1, b3, b5, bb7 of 6
Voorbeeld: Cdim = C, Eb, Gb, A

Opmerkingen:

HET 'SLASH'AKKOORD (SLASH CHORD)
Wanneer je een akkoord als deze aantreft: CM7/D#, wil dit zeggen dat de D#, die een toon is die niet voorkomt in het CM7 akkoord (CM7 = C E G B), wordt gespeeld in de bas.

POLYTONAAL AKKOORD (POLYCHORD)
Dit betekent dat het akkoord bestaat uit 2 verschillende drieklanken of delen van drieklank. De horizontale lijn duidt aan dat de ene drieklank boven de andere wordt opgestapeld en uitgevoerd. Voorbeeld:
G = G,B,D
C = C,E,G

OMKERINGEN (INVERSIONS)
De tonen van een akkoord kunnen anders gerangschikt worden (voorbeeld): Voor D7 hoef je niet de tonen in steeds dezelfde volgorde (1, 3, 5, b7) op te stapelen. De volgorde kan ook zijn 1, b7, 3, 5 of iets anders. Je kunt ook in dit voorbeeld de 3, de 5 of de b7 als de grondnoot nemen, maar voor een solo fingerstyle gitarist denk ik dat je je het best kunt houden, omwille van de duidelijkheid, aan het gebruik van de oorspronkelijke grondtoon.

EEN VOLLE KLANK VERKRIJGEN MET MINDER NOTEN

Soms zal het onmogelijk zijn om alle noten uit het akkoord te spelen op je gitaarhals. Daarom kunnen we best enkele minder essentiële noten weglaten. Omdat de 1, 3 en de 7 bepalend zijn voor het al of niet majeur, mineur, dominant, overmatig, of verminderd zijn van een akkoord, geef ik er de voorkeur aan om de 5, 6 of 9 er uit te laten. Voorbeeld:
C 13 = 1, 3, 5, b7, 9, 13 = C, E, G, Bb, D, A
Zonder de 5 en 9 (C13 wordt nu 1, 3, b7, 13 = C, E, Bb, A ) is dit akkoord veel gemakkelijker te spelen.

Sus2 en sus4 in onze cursus:

In veel boeken staat ten onrechte sus2 en sus4 zoals ook wij ze hier gebruiken.
Deze akkoorden staan hier dus niet helemaal juist. Waarom? Wij leren grepen aan per naam. Deze worden ontrokken aan een bepaalde situatie in een song.
Hieronder lees je in welke situatie ze wel juist sus2 en sus4 noemen:

Suspended betekent uitstellen, opschorten, onderbreken.

majeur is I, III, V
sus2 is I, II, V (dus geen III, die wordt uitgesteld)
add2 is I, II, III, V (II wordt toegevoegd)

evenzo bij sus4 en add4

majeur is I, III, V
sus4 is I, IV, V (dus geen III, die wordt uitgesteld)
add4 is I, III, IV, V (IV wordt toegevoegd)