Klik om het forum te openen !  
     © 2004-2013 Mark Fontaine

COPYRIGHT

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten "akkoord of niet akkoord" en alle medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, typfouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Niets uit de tekst of grafisch en muzikale voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van " Mark's Websplash " worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor commerciële doeleinden en dit in enige vorm of wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Er worden wel copies toegestaan voor persoonlijk gebruik! Wil je deze site op cd-rom verspreidden, dan kan dit gratis maar enkel voor NIET commerciële doeleinden . Toch dien je hiervoor ook over schriftelijke toestemming te beschikken van "Mark's Websplash". Aanvragen voor deze toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Mark Fontaine
Enneven 119
3920 Lommel
België
mark.fontaine@gmail.com

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover "akkoord of niet akkoord" geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van "akkoord of niet akkoord". " Mark's Websplash " kan de juistheden en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers niet waarborgen. Tevens impliceert "akkoord of niet akkoord" geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
"Mark's Websplash" hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd om de contactpagina te gebruiken.. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dit onder meer dat :
- De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
- De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
- U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.

Mark Fontaine zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zet een aantal kleine cookies op je pc. Deze dienen enkel om bij een volgende bezoek het downloaden sneller te laten gaan! Er wordt in geen geval informatie vanuit deze cookies verstuurd of doorverkocht. Ze staan enkel in jullie persoonlijke map, afhankelijk van jullie beveiligings instellingen...